Een skyline van een stad waar lijnen de gebouwen onderling verbinden

Dutch Societal Innovation Hub

De Dutch Societal Innovation Hub is de hub voor het versterken van de interregionale samenwerking voor een missiegedreven aanpak bij de overheid in tijden van data en digitale technologie. Samen werken we aan verantwoorde, mensgerichte oplossingen voor de maatschappelijke opgaven rond klimaatneutrale steden en regio’s, gezonde bodem en biodiversiteit, en klimaatadaptatie. 

Maatschappelijk richting geven aan digitale innovatie

Nederland staat voor de uitdaging om een groot aantal complexe maatschappelijke opgaven op te lossen. De energietransitie, afname van de biodiversiteit en de circulaire economie. De overheid heeft een belangrijke rol in het oppakken van deze complexe opgaven, maar dit wringt met het huidige systeem dat is gericht op sectorale belangen en regelgeving. De komende jaren staat de overheid voor de opgave om haar rol te herdefiniëren. Hierbij zien we de opkomst van data en digitale technologie als één van de elementen die kansen biedt om het beleid adaptieveren te maken, bijvoorbeeld via monitoring van klimaatdoelen of via het voorspellen van de ruimtelijke puzzels met digital twins. 

Interregionale samenwerking bij de overheid

De Dutch Societal Innovation Hub heeft als doel om een duurzaam, gezond en veilig leven in stad en regio te verbeteren. De hub richt zich op het stimuleren van samenwerking tussen gemeentes en provincies bij een missiegedreven aanpak. Elke gemeente of provincie voert eigen digitale innovatieprojecten uit. Wij zien kansen om deze succesvolle projecten naar een hoger niveau te tillen en samen te werken daar waar schaalvoordelen waarde toevoegen. 

De hub richt zich op drie pijlers: 

  1. RETHINK: Een missiegedreven aanpak en strategie voor digitale innovatie 
  1. RESHAPE: Een gedeelde innovatie-infrastructuur voor gemeentes en provincies 
  1. RECONNECT: Kennisuitwisseling en -samenwerking in het ecosysteem voor innovatie bij de overheid 

In de komende maanden zullen deze diensten ontwikkeld worden. 

Samenwerking in het ecosysteem

De DSIH is een landelijk consortium met IPO en VNG als coördinatoren. DSIH bestaat, naast de landelijke achterban van gemeentes en provincies uit vijf regionale publiek-private ecosystemen:    

  • Data en Kennishub Gezond Stedelijk Leven  
  • Digicampus  
  • Gemeente Rotterdam 
  • Urban Development Initiative   
  • Brightlands Public Services Lab  

Deze ecosystemen bieden bouwblokken in de vorm van ontwikkellocaties (living labs), waar de overheid samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen kan experimenteren. Doordat de DSIH onderdeel is van het Europees dekkende netwerk, wordt niet alleen gebruik gemaakt van kennis en ervaring binnen Nederland, maar ook van die van andere Europese lidstaten. 

Contact opnemen?

Ben jij benieuwd naar wat de Dutch Societal Innovation Hub kan betekenen voor jou? Neem dan contact op met: 

  • Babette Bakker  - innovatiemanager en coördinator van de DSIH bij IPO 

 

  • Evan Yap – innovatiemakelaar van de DSIH bij IPO