Een infographic over de Dutch Societal Innovation Hub (1)
  • Home
  • Nieuws
  • Europese subsidie voor eerste Nederlandse maatschappelijke innovatiehub

Europese subsidie voor eerste Nederlandse maatschappelijke innovatiehub

24 juni 2022 Om de grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie en het verbeteren van de biodiversiteit aan te pakken zijn innovatieve oplossingen nodig. Overheden moeten daarom de samenwerking aangaan met het bedrijfsleven, inwoners en kennisinstituten. Vorig jaar zijn de samenwerkende provincies en gemeenten gestart met het opzetten van de eerste Nederlandse innovatiehub gericht op maatschappelijke innovatie, de Dutch Societal Innovation Hub (DSIH). Het plan voor het oprichten van de DSIH is donderdag 16 juni officieel goedgekeurd door de Europese Commissie. Dit betekent dat de DSIH een impuls krijgt van 4,2 miljoen euro vanuit de Europese Commissie en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Naar verwachting start de DSIH officieel in oktober 2022.
Meer weten Thema's Dossiers

Vorig jaar is het IPO samen met VNG en vijf regionale innovatie eco-systemen die gespecialiseerd zijn in maatschappelijke innovaties binnen de publieke sector gestart met het opzetten van de DSIH. Deze ecosystemen zijn: Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven, Urban Development Initiative, Rotterdam, Digicampus en Brightlands Smart Services Campus. De aanleiding voor het opzetten van de DSIH is om de grote maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden met innovatieve oplossingen.  Om innovatie te versnellen op thema’s als de energietransitie, het versterken van de biodiversiteit en digitale adaptatie, willen provincies en gemeenten samen met inwoners en kennisinstellingen de krachten bundelen in de vorm van een Nederlandse innovatie hub.  

Doel

Het doel van de DSIH is het stimuleren van nieuwe digitale en groene oplossingen voor provincies en gemeenten om maatschappelijke uitdagingen versneld aan te pakken. Het idee is dat de DSIH publieke dienstverleners en innovatieve partijen faciliteert door kennis en ervaringen te delen en door partijen onderling te verbinden. De kennis en ervaring komt bij verschillende (Europese) innovatie-ecosystemen en netwerken vandaan. Opgedane ideeën en oplossingen worden gedeeld met alle provincies en gemeenten, zo haalt iedereen voordeel uit de resultaten van de DSIH.

Europees netwerk

De DSIH is onderdeel van een Europees netwerk van innovatiehubs. Daarom benutten we ook de kennis die is opgedaan in andere EU-landen. In deze fase zijn 136 Europese innovatie hubs (EDIH) geselecteerd. Deze EDIH’s richten zich allemaal op verschillende dingen, de meeste op technologie. De DSIH richt zich specifiek op het verbeteren van publieke diensten op een digitale en groene manier. Hiermee sluit de DSIH goed aan op Europese ambities als de Greendeal en de Digital Decade.

Goedkeuring

Onlangs heeft het IPO samen met VNG en vijf regionale innovatiehubs in Nederland een voorstel ingediend voor de DSIH bij de Europese Commissie. De Commissie heeft het plan vervolgens moeten beoordelen of het in aanmerking komt voor een subsidie. 16 juni jl. is het plan door de Europese Commissie goedgekeurd met een maximale score. Dat betekent dat de DSIH een impuls krijgt van 4,2 miljoen euro vanuit de Europese Commissie en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Naar verwachting gaat de DSIH in oktober 2022 van start.

“Nederland is een kennisland, gedreven door innovatie. Om de grote problemen van nu op te lossen is het een logische stap om de kennis uit bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en burgers te bundelen. Ik kijk met hoge verwachtingen uit naar de innovatieve oplossingen die hieruit voort zullen komen” zegt Robert Strijk, gedeputeerde en portefeuillehouder innovatie binnen de samenwerkende provincies.

Meer informatie

Naar verwachting start de DSIH in oktober 2022. Vanaf dat moment zullen we regelmatig nieuws naar buiten brengen over de DSIH. Ben je geïnteresseerd hierin of hebt u vragen? Stuur dan een mail naar dsih@ipo.nl of kijk op onze website.