IDA Website Foto (1)

Dutch Societal Innovation Hub

Elke regio in Europa wordt geconfronteerd met de digitale transformatie. Het programma Digital Europe heeft als doel deze uitdaging aan te pakken. Hierom hebben zij voorgenomen tot 2000 European Digital innovation Hubs (EDIH's) te realiseren. Deze bestaan voornamelijk uit Smart industrie hubs. Ook de digitale transformatie van de maatschappelijke opgaven krijgt in dit programma de ruimte. 
De VNG en IPO richten samen de Dutch Societal Innovation Hub (DSIH) op. De DSIH is een landelijk consortium en bestaat uit vijf regionale ecosystemen. We zijn gericht op de ontwikkeling van de regionale economie door digitale innnovaties op het gebied van publieke diensten.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doet de voorselectie voor de Nederlandse EDIH's. Het initiatief van de DSIH is door het Rijk goed ontvangen. Daarom wordt de DSIH voorgesteld zodra Europa de call voor de EDIHs uitzet.

Doel

Het hoofddoel is om te komen tot "Duurzaam, gezond en veilig leven in stad en regio". Om dit hoofddoel te bereiken werken we aan het versnellen van de digitale transformatie met (icoon) projecten in Nederland. We richten ons op het faciliteren van, kennisdelen en netwerken tussen overheden, instituten, bedrijven en burgers.

Door de DSIH als onderdeel van het Europees dekkende netwerk van EDIHs op te pakken, wordt de mogelijkheid vergroot om niet alleen gebruik te maken kennis en ervaring binnen Nederland maar ook van andere Europese lidstaten.

Beoogt resultaat

Het hoofddoel is om te komen tot "Duurzaam, gezond en veilig leven in stad en regio". Om dit hoofddoel te bereiken werken we aan het versnellen van de digitale transformatie met (icoon) projecten in Nederland. We richten ons op het faciliteren van, kennisdelen en netwerken tussen overheden, instituten, bedrijven en burgers.

Door de DSIH als onderdeel van het Europees dekkende netwerk van EDIHs op te pakken, wordt de mogelijkheid vergroot om niet alleen gebruik te maken kennis en ervaring binnen Nederland maar ook van andere Europese lidstaten.

Contactpersoon

Manja Weitjens mweitjens@ipo.nl