Een skyline van een stad waar lijnen de gebouwen onderling verbinden

Dienstverlening

Single Digital Gateway en Provinciale Producten Catalogus

Inwoners en ondernemers hebben recht op informatie over wat de overheid doet. Voor ondernemers staat dat in de Dienstenwet. Meer algemeen (voor zowel ondernemers als inwoners) wordt dit verwoord in de voorgestelde Wet Digitale Overheid. Voor bestuursorganen betekent dit dat zij verplicht zijn informatie over hun producten en diensten (digitaal) te delen conform de standaard voor Samenwerkende Catalogi. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ‘één overheid-gedachte’ en zijn provinciale producten en diensten via centrale webportalen, zoals overheid.nl en Ondernemersplein toegankelijk.

Meer

Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)

In januari 2023 moeten alle provincies Wmebv-proof zijn, wat inhoudt dat producten en diensten via digitale kanalen kunnen worden aangevraagd door burgers en ondernemers. Naast analoge manieren (via papieren aanvraagformulieren of bij een loket) staat in de wet dat ondernemers en burgers ook het recht hebben om hun zaken digitaal te regelen. En zij hebben recht op een passende ondersteuning bij het verkeer (analoog en digitaal) met de provincie.

meer

Digitale toegankelijkheid

Binnen het IPO is al langere tijd een projectgroep met leden vanuit de twaalf provincies actief om digitale toegankelijkheid te borgen. Zo wordt er naast het verkrijgen van toegankelijkheidsverklaringen ook hard gewerkt aan het delen van 'best practices' en andere informatie tussen provincies op het gebied van digitale toegankelijkheid.  

meer