Een skyline van een stad waar lijnen de gebouwen onderling verbinden

Digitale toegankelijkheid

Een kwart van de Nederlandse bevolking valt in de groep 'mensen met een beperking'. Voor veel van deze mensen is gebruik maken van digitale producten of diensten niet vanzelfsprekend. Dit komt bijvoorbeeld doordat slechtzienden mensen maar een klein deel van het scherm kunnen lezen, doven en slechthorende niet de audio van een video kunnen horen of mensen met een fysieke beperking niet een muis kunnen gebruiken. 

Ieder mens moet kunnen participeren in de maatschappij. Gebruikmaken digitale producten als computers, telefoons en het internet horen hier bij, voornamelijk in een sterk digitaliserende wereld.

Sinds 2018 is het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid van kracht. Dit besluit heeft als doel om de digitale dienstverlening van de overheidsinstanties voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor mensen met beperkingen.

Zo moeten sinds 23 juni 2021 websites en applicaties van de provincies volledig voldoen aan de "toegankelijkheidsrichtlijnen". De mate waarin een website of applicatie voldoet wordt vastgelegd in een toegankelijkheidsverklaring die wordt geplaatst op de desbetreffende website en terug te vinden is in het register van toegankelijkheidsverklaringen. Voorbeelden van deze toegankelijkheidsrichtlijnen zijn: de afstand tussen regels en alinea's, het gebruiken van alt-teksten voor afbeeldingen en video's, het vermijden van bepaalde kleurencombinaties of het ondertitelen van video's. 

Binnen IPO is al langere tijd een projectgroep met leden vanuit de twaalf provincies actief om digitale toegankelijkheid te borgen. Zo wordt er naast het verkrijgen van toegankelijkheidsverklaringen ook hard gewerkt aan het delen van 'best practices' en andere informatie tussen provincies op het gebied van digitale toegankelijkheid.  

Handleidingen digitale toegankelijkheid

Handleiding toegankelijke PDF documenten met Microsoft Word

Afbeelding van het voorblad van de handleiding toegankelijke Pdf documenten met Microsoft Word

Handleiding toegankelijke PDF documenten met Adobe InDesign

Afbeelding van het document Adobe Indesign en toegankelijke PDF

 

Toegankelijkheid plugins

Afbeelding van het document toegankelijkheid plugins