Een skyline van een stad waar lijnen de gebouwen onderling verbinden

Bedrijfsvoering

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is de nieuwe wet die de huidige Wet openbaar bestuur (Wob) vervangt. Het doel van de wet is een transparante overheid creëren. Informatie moeten openbaar zijn tenzij. Binnen de IDA is een projectleider actief met meerdere werkgroepen op het gebied van de Woo. Het doel van dit project is om de provincies voor te bereiden op de gevolgen van de nieuwe wetgeving.  

Meer

Informatieknooppunt cyber security

Berichten over cyberincidenten zijn tegenwoordig regelmatig te vinden in het nieuws. De afgelopen maanden maakte kwaadwillende ook regelmatig gebruik van de COVID-19 situatie voor het plannen van aanvallen. Sinds het begin van COVID-19 zijn voorzieningen voor het werken op afstand constant een doelwit geweest van digitale aanvallen. Dergelijke cyberincidenten raken digitale processen welke effect kunnen hebben op het functioneren van organisaties. Aangezien op afstand werken mogelijk onderdeel zal blijven van de dagelijkse processen van de provincies is het belangrijk dat deze voorzieningen naast de overige digitale processen en systemen goed beveiligd zijn.
Dit project onderzoekt hoe provincies gezamenlijk kunnen optrekken en verenigen in een informatieknooppunt, om zich zo goed mogelijk te weren tegen aanvallen en kwetsbaarheden. Daarnaast wordt er gekeken hoe de provincies kunnen aansluiten op informatiestromen die dreigingsinformatie doorgeven.

meer