Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • Commissiedebat Datacenters 23 juni

Commissiedebat Datacenters

20 juni 2022 Nederland heeft een sterke digitale infrastructuur nodig om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden zoals een veilige en duurzame voedselvoorziening, schone energie, de woningbouwopgave en toegankelijke zorg. Datacenters zijn hierbij noodzakelijk en vormen een essentieel onderdeel van deze digitale infrastructuur maar hebben een flinke impact op het landschap, het water- en het energiesysteem. De provincies willen de groei van datacenters faciliteren, maar onder strenge voorwaarden. Eerder stuurde de gezamenlijke provincies al een position paper naar de Kamer. Nu het uitgestelde debat plaats vindt op 23 juni, brengen wij graag de gepresenteerde standpunten en aanvullende vragen onder de aandacht.
Meer weten Thema's Dossiers

Provincies en gemeenten hebben ervaring met grote ruimtegebruikers en kennis over datacenters en werkbare oplossingen in de omgeving. Zij kunnen de regionale meerwaarde ten opzichte van andere sectoren het beste bepalen. Provincies werken daarom graag samen met het Rijk verder aan een visie op en afspraken over de vestiging van datacenters in de regio als onderdeel van een bredere visie op de Nederlandse digitale infrastructuur. Ook pleitten de provincies ervoor om gezamenlijk met het Rijk vestigingsvoorwaarden op te stellen voor datacenters waarbij er ruimte blijft voor maatwerk per provincie. 

Bovendien zijn de provincies van mening dat er geen onderscheid gemaakt zou moet worden tussen hyperscales en andere datacenters. En zijn van mening dat beleid moet aangrijpen op de grootte van de impact op de ruimte, water- en energievoorziening, en in samenhang met beleid voor andere typen grootverbruikers. 

Nederland moet ook ambitieus zijn in het streven naar minimale impact van datacenters op de omgeving. De provincies willen met het Rijk afspraken maken over stevige impactreductie van datacenters op de leefomgeving. Om tot duurzame datacenters te komen zal er gebruik moeten gemaakt worden van innovatieve technologieën. En ook hierbij moet oog zijn voor andere grote ruimtegebruikers en energieverbruikers in de regio.

Lees het position paper

aanvullende vragen