Een skyline van een stad waar lijnen de gebouwen onderling verbinden

Living Lab Stikstof

Sinds de uitspraak van de raad van state in 2019 over de PAS aanpak is de stikstofproblematiek in een stroomversnelling gekomen. Om nieuw beleid te onderbouwen is betrouwbare informatie en data nodig. Vanwege de omvang, diepgang en complexiteit van dit vraagstuk is een gezamenlijk initiatief genomen om de verschillende vragen van provincies samen om te pakken.  

Het doel van het Living Lab Stikstof is om in samenwerking met provincies en verschillende disciplines in relatief korte tijd innovatieve oplossingen te verzinnen voor dit vraagstuk. Hierbij wordt ruimte geboden voor het delen van kennis en samen experimenteren. 

Het Living Lab Stikstof werkt hiervoor enerzijds samen met de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS) en anderzijds experimenteel zodat onderzoek kan plaatsvinden en nieuwe slimme ideeën kunnen ontstaan. Deze kunnen in een experimenteeromgeving getoetst worden op toepasbaarheid in relatie tot de IPS opdracht.