Een skyline van een stad waar lijnen de gebouwen onderling verbinden

Field Lab Wonen

Inzicht krijgen in de uitdagingen die de woningcrisis met zich mee brengt. IPO is samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten een traject gestart. De bedoeling is om een landelijke woonmonitor te ontwikkelen.

Daarnaast dient het Field Lab Wonen binnen het IPO als experimentele setting. Hierin kan de woonmonitor dat wordt ontwikkeld in de praktijk testen.