Een woonwijk in aanbouw (1)
  • Home
  • Agenda
  • Regionale bijeenkomsten ‘Samen aan de slag met volkshuisvesting regio's Overijssel en Gelderland

Regionale bijeenkomsten ‘Samen aan de slag met volkshuisvesting regio's Overijssel en Gelderland

06 april 2023 Volkshuisvesting is terug van weggeweest. Veel mensen zijn door de woningschaarste in de knel gekomen. Dit vraagt om meer regie van de overheid. We zetten niet alleen in op de bouw van meer huizen; we willen ook kunnen sturen op voor wie er wordt gebouwd en op betaalbare woningen. Daarnaast zetten we in op verduurzaming en de leefbaarheid van wijken. De opgave is groot en de urgentie hoog. De Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA) schetst de kaders om het volkshuisvestingsvraagstuk aan te pakken. Dit vraagt een inspanning van alle partners, zoals gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen.

We realiseren ons dat er nog veel vragen zijn en dat elke regio te maken heeft met andere knelpunten. Daar gaan we graag met u over in gesprek. Daarom organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vijf regionale bijeenkomsten, in de week van 27 maart en 3 april, onder de titel: ‘Samen aan de slag met volkshuisvesting’. In een programma dat is toegespitst op wat er in uw regio speelt, voeren we het gesprek over de NWBA-programma’s, regionale voorbeelden presenteren zich en er zijn thema-tische verdiepingssessies. In de ochtend verzorgt de maat-schappelijke coalitie Leefbare en Vitale Wijken tevens een programma uit de Actieagenda Wonen, over leidende principes voor het vormgeven van samenwerking, waarbij inwoners of ontschotte financiering centraal staan.

Voor wie?

Het ochtendprogramma is voor bestuurders, managers en professionals in het woon- en zorgdomein. De middag is bedoeld voor professionals die zich met volkshuisvesting bezighouden, zoals gemeenten en provincies, woning-corporaties, medewerkers Wonen en Zorg bij maatschap-pelijke en zorgorgani saties, bouwers, projectontwikkelaars en het Rijk. Daarnaast nodigen we bestuurders van harte uit om aan te sluiten. De dag biedt netwerkmogelijkheden om ideeën uit te wisselen en om van elkaar te leren.

Wanneer?

Het ochtendprogramma is van 10.00 tot 12.00 uur. De bijeenkomsten in de middag vinden plaats tussen 12.00 – 17.00 uur.

Data en regio’s:

  • Maandag 27 maart in Rotterdam voor de regio’s Zuid-Holland en Zeeland
  • Dinsdag 28 maart in Amsterdam voor de regio’s Noord-Holland, Flevoland en Utrecht
  • Maandag 3 april in Eindhoven voor de regio’s Noord-Brabant en Limburg Dinsdag 4 april in Leeuwarden voor de regio’s Drenthe, Groningen en Friesland
  • Donderdag 6 april in Ede voor de regio’s Overijssel en Gelderland

Meer informatie volgt

Noteer alvast de datum in uw agenda. Meer informatie over het volledige programma, de locaties en hoe u zich kunt aanmelden voor de bijeenkomsten volgen eind februari op www.volkshuisvestingnederland.nl/samenaandeslag. Houd deze webpagina in de gaten!

Vragen?

Bij vragen of opmerkingen kunt u bellen of mailen naar het congresbureau via 030 27 59 628 of viavolkshuisvesting@congresbureau.nl.