Een vrouw met bouwhelm loopt langs een veld met zonnepanelen met windmolens op de achtergrond
  • Home
  • Agenda
  • Symposium: blame-free leren na incidenten in de energietransitie

Symposium: blame-free leren na incidenten in de energietransitie

28 juni 2023 In het jaarlijkse symposium van de werkgroep Bestuurlijk Overleg voor een Veilige Energietransitie in Nederland (BOVEN) wordt het thema "leren na onvermijdelijke incidenten in de energietransitie" en staat de vraag centraal: hoe kunnen gemeenten en provincies op een juiste manier omgaan met incidenten, die onvermijdelijk zijn, tijdens de energietransitie?

Over hoe het openbaar bestuur met de incidenten in de (energie)transitie om moet gaan, is nog weinig bekend. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) brengt daarom medio april 2023 een advies uit over ‘leren in transities’. Het ROB-advies bevat aanbevelingen op hoofdlijnen voor Rijk en lokaal bestuurders maar moet nog handen en voeten krijgen in de praktijk.

Het symposium bevat in hoofdlijnen twee delen: een plenair deel waarin een toelichting gegeven wordt op het ROB-advies en specifiek wordt ingegaan op het vermijden van de risicoregelreflex en een tweede deel met afzonderlijke workshops waarin deelnemers zelf aan de slag gaan met een casus c.q. incident rond de energietransitie.

Meer informatie

Uitnodiging