De skyline van Den Haag met een plein op de voorgrond

Begrotingsbehandeling BZK

07 oktober 2022 Komende week debatteert u met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de begroting van BZK. Vanuit de provincies geven wij u hiervoor graag enkele noties mee