Town Square In The Hague T20 Ooz2d8

Begrotingsbehandeling BZK

07 oktober 2022 Komende week debatteert u met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de begroting van BZK. Vanuit de provincies geven wij u hiervoor graag enkele noties mee