Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • CD Bestuurlijke organisatie en democratie (1)

CD Bestuurlijke organisatie en democratie

14 februari 2022 Om de grote transities voor elkaar te krijgen, is nauwe samenwerking tussen Rijk en medeoverheden cruciaal. De aanpassing van onze fysieke leefomgeving vraagt om sterk partnerschap, voldoende mens en middelen, en om democratisch gelegitimeerde besluiten. Voor het debat op 23 februari geven de provincies graag de punten uit het position paper mee.