Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • CD Bestuurlijke organisatie en democratie

CD Bestuurlijke organisatie en democratie

11 februari 2022 De aanpassing van onze fysieke leefomgeving vraagt om sterk partnerschap, voldoende mens en middelen en om democratisch gelegitimeerde besluiten. Voor de gebiedsgerichte aanpak ligt deze legitimatie bij de provincies. Drie randvoorwaarden zijn daarbij van cruciaal belang: heldere afspraken, vertrouwen in de samenwerking en een stabiele financieringssystematiek.