Een kapotte fiets op de grond met een auto ernaast
  • Home
  • Lobby
  • Commissiedebat Verkeersveiligheid (1)

Commissiedebat Verkeersveiligheid

20 april 2022 Op 20 april 2022 staan tijdens het eerste Commissiedebat Verkeersveiligheid van ministers IenW en JenV de vorderingen op het gebied van verkeersveiligheid en de handhaving centraal. De provincies hebben vanuit de afspraken in het Startakkoord Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV 2030) hard gewerkt om de risicoanalyses en bijbehorende uitvoeringsagenda’s af te ronden, zodat zij hier nu mee aan de slag kunnen. Ook worden de maatregelen gerealiseerd die in de eerste tranche van de investeringsimpuls SPV 2030 voor cofinanciering zijn toegekend, en zijn provincies zich aan het voorbereiden op de tweede tranche die in juli 2022 open gaat. Het is nu zaak om door te zetten en gezamenlijk aan de slag te gaan met de uitvoering. Hierbij geven wij de volgende aandachtspunten mee:
  • Zorg voor goede beschikbaarheid van data over verkeersveiligheid, ook voor medeoverheden.
  • Maak meer geld vrij voor verkeersveiligheid en het SPV.
  • Neem verkeersveiligheid mee bij de verbouwing van Nederland in het kader van Wonen & Bereikbaarheid.
  • Zorg voor een goede balans tussen investeringen in gedrag en educatie, handhaving en infrastructuur.
  • Zorg voor voldoende middelen om de schaalsprong fiets op een verkeersveilige manier uit te voeren.
  • Zorg voor samenhang tussen de maatregelen op verschillende schaalniveaus. 

Lees het position paper