Voorjaarsnota Afbeelding Website
  • Home
  • Lobby
  • Deskundigenbijeenkomst Bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden

Deskundigenbijeenkomst Bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden

16 april 2024 Gemeenten, provincies en waterschappen zijn het eerste gezicht van de overheid naar onze inwoners , onze uitvoeringskracht is onmisbaar. Adequate financiële en bestuurlijke verhoudingen tussen provincies en gemeenten en het rijk zijn noodzakelijk. Goede interbestuurlijke en financiële verhoudingen zijn randvoorwaardelijk voor het functioneren als één overheid en het kunnen realiseren van de maatschappelijke opgaven. Namens de provincies nam Bram Schmaal (gedeputeerde Groningen, voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie Financiën en Openbaar Bestuur van de gezamenlijke provincies, IPO) deel aan de deskundigenbijeenkomst.