Hydrogen Power Storage Nearly River In Sunset Scen 2023 11 27 05 00 52 Utc

Inbreng Commissiedebat Waterstof

29 mei 2024 De provincies zijn al volop aan de slag met waterstof. Zij werken mee aan het opschalen van het waterstof-aanbod, aan verbindende (landsgrens-overschrijdende) infrastructuur en het stimuleren van de waterstofvraag vanuit met name industrie en zware mobiliteit. Tegelijkertijd zien provincies het aantal investeringsbeslissingen achterblijven en wordt de gehele waterstofketen met grote onzekerheden omgeven. Dit baart provincies zorgen, aangezien klimaatdoelstellingen dichterbij komen, alternatieven voor waterstof niet ruim voor handen zijn en provincies in hun energievisies waterstof een belangrijke rol (willen) toebedelen. De provincies roepen op om op alle onderdelen van de waterstofketen – vraag, aanbod, infrastructuur en transport – in actie te komen en de kip-ei situatie te doorbreken. Vanuit de gezamenlijke provincies vragen wij het onderstaande in overweging mee te nemen in het debat.