Icngrotterdamcentraal
  • Home
  • Lobby
  • Inbreng commissiedebat Concessie HRN

Inbreng commissiedebat Concessie HRN

19 september 2023 Op 26 september bespreekt u de ontwerpconcessie voor de NS voor het rijden van treinen op het Hoofdrailnet (HRN). De HRN-concessie vormt een onmisbare schakel in het totale OV-systeem van de gezamenlijke opdrachtgevers van het openbaar vervoer in Nederland, te weten: IenW, vervoerregio’s en provincies en heeft dan ook een belangrijke relatie met de stand van zaken in het regionale OV. Wij willen graag onze waardering uitspreken voor de voorliggende ontwerpconcessie, die het kader biedt voor (de aansturing van) NS om tot een hoogwaardige uitvoering van het hoofdrailnet te komen. Vanuit het IPO geven wij graag, mede namens de provincies en vervoerregio’s, een aantal zorgpunten en overwegingen mee.