Budget Planning 2023 11 27 04 58 21 Utc
  • Home
  • Lobby
  • Inbreng IPO begrotingsbehandeling IenW

Inbreng IPO begrotingsbehandeling IenW

15 januari 2024 In de week van 22 januari vergadert de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat over de begroting. Vanuit de provincies vragen wij graag aandacht voor de onderwerpen versterking van het VTH-stelsel, openbaar vervoer, bereikbaarheid en infrastructuur.