Een rij rode theaterstoelen
  • Home
  • Lobby
  • Inbreng IPO en VNG tbv Begrotingsbehandeling OCW Onderdeel Cultuur

Inbreng IPO en VNG tbv Begrotingsbehandeling OCW Onderdeel Cultuur

22 december 2023 In de week van 15 januari 2024 vergadert de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur & Wetenschap over de begroting OCW. De provincies en gemeenten brengen graag de volgende punten onder uw aandacht voor het onderdeel cultuur.

Van corso’s tot concerten: cultuur maakt onlosmakelijk deel uit van ons maatschappelijk leven. Mensen hechten waarde aan tradities, lopen mee in een carnavalsoptocht, luisteren naar muziek, zingen in een koor, gaan naar een festival, lezen boeken of bezoeken een museum. De ene keer zijn ze als maker of deelnemer betrokken, de andere keer als toeschouwer. Cultuur ontstaat overal waar mensen een gemeenschap vormen. Ze is een uiting van samenzijn en verbondenheid. Cultuur en erfgoed dragen zo ook bij aan de leefbaarheid. Mensen wonen prettiger in een omgeving waar ze cultuur kunnen maken, aan culturele en erfgoedactiviteiten kunnen deelnemen, als vrijwilliger of als onderdeel van een professioneel of amateurgezelschap.

Als we een concert bijwonen van een succesvolle Nederlandse artiest staan we er vaak niet bij stil dat deze artiest jaren bij een lokale muziekschool aan zijn muzikale ontwikkeling heeft gewerkt en podiumervaring heeft moeten opdoen in kleine zaaltjes of voorprogramma's van vaak lokale of provinciale festivals die ruimte bieden aan nieuwe talenten.

Kortom, cultuur en erfgoed brengen mensen samen, maken een plek leefbaar en maken onze gemeenschappen rijker en diverser. En daar horen ook de juiste voorzieningen bij.

Lees hier de inbreng