Een kassamedewerker die contant afrekent met een klant
  • Home
  • Lobby
  • Inbreng IPO, VNG en UvW debat over de Voorjaarsnota 2023

Inbreng IPO, VNG en UvW debat over de Voorjaarsnota 2023

02 juni 2023 Het coalitieakkoord kondigde eind 2021 een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten en provincies aan. Vooruitlopend daarop werd de jaarlijkse indexatie van het gemeente- en provinciefonds stopgezet en een korting op beide fondsen doorgevoerd. Sindsdien is er veel onzekerheid over de financiële toekomst voor decentrale overheden vanaf 2026 en daarom keken gemeenten, provincies en waterschappen reikhalzend uit naar de Voorjaarsnota 2023. Na 1,5 jaar van overleg zou nu meer duidelijk moeten zijn over de nieuwe financieringssystematiek. In dit position paper leest u de reactie van de decentrale overheden op de Voorjaarsnota 2023.