Een woonwijk in aanbouw (1)
  • Home
  • Lobby
  • Inbreng wonen debat eerste kamer

Inbreng wonen debat eerste kamer

11 april 2024 De woningmarkt is uit balans, er is een groot tekort aan woningen. Dat bedreigt de bestaanszekerheid van veel mensen. Zonder een huis komen werk, gezinsvorming en iemands sociale netwerk onder druk te staan. Bij een hoge huur of hypotheek dreigen schulden of dakloosheid. Zonder betaalbare woning geen bestaanszekerheid.