The Driver S Hand On The Steering Wheel Of The Car 2022 07 27 17 53 51 Utc
  • Home
  • Lobby
  • Position paper CD Verkeersveiligheid

Position paper CD Verkeersveiligheid

02 december 2022 Gemeenten en provincies werken hard aan verbetering van de verkeersveiligheid. De basis daarvoor zijn de risicoanalyes en uitvoeringsprogramma’s die nu worden vastgesteld en uitgevoerd. Deze inzet is ook nodig, gezien de zorgwekkende toename van het aantal ongevallen, de hoge maatschappelijke kosten en de sombere prognoses. Dit position paper is van VNG en IPO.
Meer weten Thema's