Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • Position Paper IPO, VNG en Unie Van Waterschappen - Digitaal vergaderen en besluitvormen in gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen

IPO, VNG en Unie van Waterschappen over Digitaal vergaderen en besluitvormen in gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen

02 mei 2022 De VNG, Unie van Waterschappen en het IPO doen een oproep om de mogelijkheid om digitaal te vergaderen en te besluiten ook na het vervallen van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming mogelijk te maken.
Meer weten Thema's
Dossiers

Dankzij de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming was het tijdens de corona-periode mogelijk voor gemeenteraden. Provinciale Staten en algemene besturen van waterschappen om via  digitale platforms te vergaderen en besluiten te nemen. In verband met het vervallen van de corona-beperkingen per 1 juli komt deze wet te vervallen.

De provincies, gemeenten en waterschappen waarderen zeer dat het ministerie van BZK werkt aan een permanente regeling. Maar benadrukken ook dat het belangrijk is om te voorkomen dat er een gat ontstaat tussen het vervallen van de tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming en de ingang van de permanente regeling. Dit zou namelijk betekenen dat gemeenteraden, Provinciale Staten en algemene besturen niet meer de mogelijkheid hebben om digitaal besluiten te kunnen nemen. Dit is onwenselijk omdat we nog steeds te maken hebben met beperkingen vanwege het virus. Daarom pleitten VNG, Unie van Waterschappen en IPO ervoor dat de mogelijkheid om digitaal te vergaderen blijft bestaan.

lees het position paper