Een grote stapel koffers
  • Home
  • Lobby
  • Position Paper Rondetafelgesprek Spreidingswet

Position Paper Rondetafelgesprek Spreidingswet

16 mei 2023 De provincies onderschrijven de doelen van de wet en onderstrepen het belang van een uitvoerbare wet, zodat de wet ook effectief is. De provincies dringen daarom aan op een spreidingswet die uitvoerbaar en minder complex is, geen perverse prikkel veroorzaakt en de interbestuurlijke verhouding tussen gemeenten onderling en gemeenten en provincies niet onder druk zet. In dit position paper gaan wij eerst in op een aantal bezwaren, dan op de recent ontvangen AMvB’s en tot slot doen we een verbetervoorstel.