Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • Position paper wonen en ruimtelijke ordening

Position paper wonen en ruimtelijke ordening

01 november 2022 Op 7 november 2022 debatteert u met minister De Jonge over het onderdeel wonen van de BZK begroting De provincies roepen u op om de minister voor VRO aan te spreken op het voldoen van de gestelde randvoorwaarden bij de woningbouwafspraken. Het gaat om de woonafspraken voor 900.000 woningen tot 2030 die het Rijk recent gemaakt heeft met de provincies. Zonder het realiseren van de randvoorwaarden komt daar niets van terecht.