Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • Wetgevingsoverleg Instellingswet Nationaal Groeifonds Position paper

Wetgevingsoverleg Instellingswet Nationaal Groeifonds Position paper IPO

17 maart 2022 Op 21 maart spreekt de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken met de minister over de Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds. Vanuit de provincies geven wij u graag enkele punten mee voor dit overleg.
Wetgevingsoverleg Instellingswet Nationaal Groeifonds Position paper

Lees het position paper