Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter
  • Home
  • Nieuws
  • Akkoord cao Provinciale sector 2022-2023

Akkoord cao Provinciale sector 2022-2023

19 september 2022 De achterbanraadpleging is met positief resultaat afgesloten. Dat betekent dat werkgevers GS en PS, vertegenwoordigd door het IPO, en de leden van de vakbonden FNV, CNV, AVV en CMHF hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Werkgever en vakbonden focussen nu eerst op de financiële paragraaf van de cao 2022 – 2023; de verwachting is dat de loonafspraken bij het salaris van de maand november 2022 zijn verwerkt. De overige afspraken in het akkoord worden naar verwachting in oktober verwerkt in een nieuwe cao-tekst. De nieuwe cao geldt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
Meer weten Thema's

Via onderstaande button is het akkoord in te zien.

Het akkoord