Snow In Amsterdam T20 Oxaeag

Betere fietsvoorzieningen

01 april 2022 Het is noodzakelijk dat we meer gaan investeren in betere fietsvoorzieningen.” Dat schrijft Henk Brink in een pleidooi voor de fiets het Algemeen Dagblad (31-03) gedeputeerde van Drenthe en voorzitter van Tour de Force.

Naast de fiets zijn ook voetganger en OV essentiële bouwstenen voor het woningbouwopgave en het bereikbaarheidsbeleid. Waarin integraal rekening gehouden wordt met ruimte, gezondheid, leefbaarheid, natuurbehoud, klimaatambities, betaalbaarheid en een inclusieve samenleving.
 
Het IPO is partner van Tour de Force, een samenwerking tussen overheden, markt, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen ten behoeve van een sterker fietsbeleid in Nederland. De gezamenlijke overheden werken aan een Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF). Het komt er nu op aan dat overheden daadwerkelijk gezamenlijk hierop investeren en regionale plannen realiseren. De opgave is kansrijk, en tegelijkertijd groot en urgent. Geef de fiets de ruimte die het verdient.

 

Lees ingezonden stuk