Een hand die de knop van de verwarming omdraait

De lokale warmtetransitie in beeld

17 oktober 2023 Het rapport “de lokale warmtetransitie in beeld” is gepubliceerd door het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Hierin wordt een beeld geschetst van wat er op dit moment speelt rondom de warmtetransitie bij gemeenten.

Dit rapport komt voort uit gesprekken met ruim 300 gemeenten over hun ervaringen, knelpunten en behoeftes. Hieruit blijkt dat gemeenten volop bezig zijn met de warmtetransitie, maar er nog de nodige knelpunten zijn om de warmtetransitie te versnellen en op te schalen. De provincies hebben daarbij een ondersteunende rol voor gemeenten; uit het rapport blijkt dat er goede afstemming is tussen de meeste provincies en gemeenten. Via het NPLW worden de gesignaleerde knelpunten interbestuurlijk, met de gezamenlijke provincies, aangepakt.

Lees hier het rapport