Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter
  • Home
  • Nieuws
  • Decentrale overheden: stilstand Nederland onverantwoord

Decentrale overheden: stilstand Nederland onverantwoord

09 juli 2023 Elke dag geven 342 gemeenten, 21 waterschappen en 12 provincies uitvoering aan beleid en ondersteunen wij onze inwoners. Daarnaast werken wij samen met het rijk aan de grote uitdagingen van deze tijd. We willen blijven werken aan de vooruitgang van Nederland. Stilstand is echt onverantwoord. Deze oproep doen het IPO, Unie van Waterschappen en de VNG in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer (pdf, 90 kB).
Meer weten Thema's