A Candid Moment As A Woman And Two Children Ascend 2024 03 01 16 41 12 Utc
  • Home
  • Nieuws
  • Een bibliotheek voor iedereen in Nederland, waar je ook woont

Een bibliotheek voor iedereen in Nederland, waar je ook woont

15 maart 2024 De bibliotheek is de meest laagdrempelige publieke voorziening waar alle bevolkingsgroepen naartoe gaan, ongeacht leeftijd, opleiding en inkomen. Bibliotheken dragen substantieel bij aan een aantal grote maatschappelijke opgaven in de samenleving rond lezen, digitale geletterdheid en een leven lang leren.
Meer weten Thema's

Het kabinet heeft voor de tijdelijke regeling om het bibliotheeknetwerk (SPUK) te versterken in totaal € 56 miljoen beschikbaar gesteld. Op 14 maart kregen gemeenten die meededen aan de 2de ronde bericht of hun aanvraag is gehonoreerd. Voor deze laatste ronde was € 38,4 miljoen beschikbaar.

Staatssecretaris Gräper heeft de afgelopen maanden gesproken met de bibliotheeksector, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Staatssecretaris Gräper; “Op hoofdlijnen hebben we afspraken gemaakt hoe ieder van ons zorg kan dragen voor een nog sterker bibliothekennetwerk.”

lees het bericht van het ministerie van OCW