Oude huizen in de mist op een heuvel bij zonsopgang

Erfgoed Deal verlengd tot 2025!

22 maart 2023 Op donderdag 16 maart 2023 is de verlenging van het programma Erfgoed Deal tot 2025 getekend. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt 12,5 miljoen vrij voor het programma. Provincies en gemeenten vullen dit bedrag aan.
Meer weten Thema's

Het programma Erfgoed Deal is in 2019 van start gegaan. Een belangrijk doel van het programma is het leefbaar maken en houden van Nederland. Ook speelt Erfgoed een belangrijke rol in de grote ruimtelijke opgaven van Nederland. In de geactualiseerde Erfgoeddeal ligt de focus op thema’s als landbouw en natuur, energie en economie, wonen en mobiliteit en water en bodem. 

Gedeputeerde Roy de Witte tekende namens de gezamenlijke provincies samen met Gunay Uslu, Staatssecretaris Cultuur en Media, en de VNG voor de voortzetting van het succesvolle programma Erfgoed Deal. 

Vanaf 1 april kunnen initiatiefnemers van potentiële Erfgoed Deal-projecten weer in gesprek met het Programmabureau over de mogelijkheden van een aanvraag – meer informatie kan u vinden op www.erfgoeddeal.nl. 

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, en Landbouw, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.