Closeup On Fifty Euros Bank Notes 2022 11 10 07 56 36 Utc
  • Home
  • Nieuws
  • Erkenning kabinet disbalans taken en middelen

Erkenning kabinet disbalans taken en middelen

04 juli 2023 Maandagavond 3 juli vond, ter voorbereiding op een overhedenoverleg onder leiding van de minister-president, een eerste gesprek plaats tussen een brede delegatie van het kabinet en de decentrale overheden (VNG, IPO en Unie van Waterschappen).
Meer weten Thema's

De decentrale overheden maken zich grote zorgen over het tekort dat vanaf 2026 zal optreden. Tijdens dit gesprek gaf het kabinet aan dat zij erkent dat er een disbalans zal ontstaan tussen taken en middelen; ondanks het feit dat het kabinet in deze Voorjaarsnota een miljard heeft vrijgemaakt ter compensatie van het aanvankelijk nog grotere tekort.

De overheid staat voor grote opgaven en het Rijk vraagt daarbij de hulp en inzet van decentrale overheden. Inwoners vragen om een overheid die beslissingen neemt en ze ook waarmaakt in de praktijk. Om die rol goed te kunnen vervullen is een juiste balans nodig.

Namens de samenwerkende provincies zegt Arthur van Dijk: ‘Het kabinet erkent dat er sprake is van een disbalans tussen de taken die decentrale overheden worden geacht uit te voeren en de middelen die daar tegenover staan. Dat is een belangrijke stap om samen te kijken naar taken, ambities en middelen en samen eventueel prioriteiten te stellen of keuzes te maken.’

Tijdens het overhedenoverleg in september zal worden gesproken over de consequenties voor gemeenten en provincies van het financiële tekort. Komen er alsnog extra financiële middelen of volgt er een gesprek over alternatieven; welke taken kunnen decentrale overheden niet meer uitvoeren of stelt het kabinet stelt haar ambities bij?