Wolf In De Sneeuw, © Hugh Jansman
  • Home
  • Nieuws
  • Gezamenlijke provincies stellen addendum vast bij het huidige wolvenplan

Gezamenlijke provincies stellen addendum vast bij het huidige wolvenplan

14 april 2023 De gezamenlijke provincies hebben een aantal toevoegingen vastgesteld aan het huidige Interprovinciaal Wolvenplan uit 2019. Het zogenoemde ‘addendum’ gaat over de subsidieregeling voor preventieve maatregelen, de tegemoetkomingsregeling bij schade en interventie richtlijnen (escalatieladder). Het huidige wolvenbeleid wordt op deze onderdelen vernieuwd om beter in te spelen op de actualiteit.

Subsidieregeling voor preventieve maatregelen

Als een wolf minimaal 6 maanden in een gebied zit, kan een provincie een wolvenleefgebied begrenzen om in dat gebied ook een subsidieregeling voor preventieve maatregelen open te stellen. Vanaf nu is het ook mogelijk om andere gebieden, waar wolven regelmatig voorkomen of langstrekken, te begrenzen.

De provincie heeft de bevoegdheid om de begrenzing, de omvang van het beschikbare budget voor preventie en de toepassing, duur en termijnen van de subsidieregels te bepalen. Provincies hanteren dezelfde technische normering en streven naar harmonisatie in de subsidiebedragen voor preventieve maatregelen.

In acute situaties kunnen provincies met onmiddellijke ingang een tijdelijke calamiteitenregeling in werking stellen. Dierhouders buiten een wolvenleefgebied kunnen dan direct gebruik maken van gesubsidieerde wolfwerende maatregelen. 

Tegemoetkomingsregeling bij wolvenschade

De tegemoetkomingsregeling bij wolvenschade is uitgebreid naar alle gehouden hoefdieren. Dit geldt ook voor bedrijfsmatig gehouden kuddebeschermings- en hoedhonden. De regeling is ook van toepassing als de schade veroorzaakt is door een goudjakhals.

In een begrensd subsidiegebied of wolvenleefgebied kunnen door de provincies nadere voorwaarden worden gesteld. Dat kan betekenen dat in de eerste 3 jaar na het vaststellen van een gebied komen alle schadegevallen in aanmerking komen voor een volledige tegemoetkoming in de schade. Daarna heeft de provincie de mogelijkheid om voorwaarden te stellen. Bijvoorbeeld door het invoeren van een eigen bijdrage.

Interventie richtlijnen

In de richtlijnen wordt voor verschillende situaties duiding gegeven aan de juridische en beleidsmatige kaders uit het wolvenplan. De richtlijnen zijn bedoeld als hulpmiddel voor bestuurders, beheerders en uitvoerders om snel en adequaat te kunnen handelen. Hiervoor is in de vernieuwde escalatielader onderscheid gemaakt tussen geen probleem, een probleemsituatie en een probleemwolf.

Nieuw wolvenplan

De provincies, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en IPO/BIJ12 werken tegelijkertijd verder aan een nieuw wolvenplan. Naar verwachting wordt een nieuw plan in 2024 vastgesteld. 

 

Addendum wolvenplan 2023

interventierichtlijnen 2023