Een vrouw die een boek uit een boekenkast uitkiest
  • Home
  • Nieuws
  • Herstel bibliothekennetwerk van start

Herstel bibliothekennetwerk van start

24 maart 2023 De regeling voor het aanvragen van specifieke uitkeringen om het bibliothekennetwerk te versterken is gepubliceerd. Met deze tijdelijke regeling kunnen gemeenten vanaf half mei 2023 geld aanvragen om nieuwe bibliotheekvestigingen op te richten en om bestaande bibliotheekvoorzieningen te verbeteren of verder te ontwikkelen. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om bibliotheken langer open te laten zijn, of om van een afhaalpunt voor boeken een volwaardige vestiging te maken. Gemeenten en bibliotheekorganisaties kunnen hier nu gezamenlijk concrete voorstellen voor bedenken.
Meer weten Thema's Dossiers

Miljoenen naar bibliotheken
Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) maakte eerder bekend dat er de komende jaren miljoenen euro’s extra gaan naar openbare bibliotheken. Met dat geld wil ze ervoor zorgen dat elke gemeente een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening heeft. Komend jaar is €29,7 miljoen beschikbaar; dat loopt op tot een structureel bedrag van €58,7 miljoen euro vanaf 2025. Een deel van dit geld komt nu beschikbaar via de tijdelijke regeling voor gemeenten.   

Zorgplicht
Door gebruik te maken van de tijdelijke regeling kunnen gemeenten het bibliothekennetwerk versterken en zich voorbereiden op de wijziging van de bibliotheekwet in 2025. Dan gaat voor gemeenten en provincies een zorgplicht gelden. Dat betekent dat gemeenten de wettelijke taak krijgen om ervoor te zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek, zodat de toegang tot bibliotheken in de toekomst is gewaarborgd.

Aanvragen
Gemeenten kunnen van half mei tot half juni 2023 aanvragen indienen. Eind 2023 staat een tweede aanvraagronde gepland. Gemeenten moeten minstens 20% van de gemaakte kosten zelf financieren. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert de regeling uit, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ondersteuning bij aanvragen
Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) ondersteunen openbare bibliotheken bij het aanvraagproces. POI’s organiseren in het kader van bovenstaande regeling binnen hun eigen provincie(s) de volgende activiteiten:
a.             Aanspreekpunt zijn voor alle bibliotheken (en hun gemeenten) en hen laagdrempelig en gericht informeren over de mogelijkheden die de SPUK (specifieke uitkering) biedt, via bijeenkomsten, persoonlijke gesprekken en/of anderszins;
b.             Bibliotheken die dit wensen (en hun gemeenten) ondersteunen en adviseren bij de planvorming en het opstellen van aanvragen;
c.             Bibliotheken (en hun gemeenten) waar nodig ondersteunen, adviseren en monitoren bij de uitvoering van activiteiten die voortkomen uit de aanvragen.

Vind hier meer informatie

De gezamenlijke provincies geloven in de belangrijke maatschappelijke functie van de bibliotheken en onderstrepen het belang van toegang tot een openbare bibliotheek voor iedereen. De provincies zijn blij met deze regeling, omdat deze hard nodig is voor het herstel en de versterking van een robuuste bibliotheekvoorziening in elke gemeente.