IMG 7908
  • Home
  • Nieuws
  • IPO, VNG, OCW verheugd met de aansluiting van EZK en de Waterschappen bij de Erfgoeddeal

IPO, VNG, OCW verheugd met de aansluiting van EZK en de Waterschappen bij de Erfgoeddeal

16 oktober 2023 Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en de Unie van Waterschappen sluiten zich aan bij de Erfgoeddeal. Daardoor komt het aantal deelnemers op 15. De Erfgoeddeal heeft als doel om erfgoed in te zetten voor bijvoorbeeld verduurzaming van de leefomgeving en omgaan met klimaatverandering.
Meer weten Thema's

Onder meer door samenwerking te stimuleren tussen overheden, maatschappelijke organisaties en eigenaars. Elk jaar wordt geld toegekend aan projecten op het snijvlak van gebiedsontwikkeling, erfgoed en duurzaamheid. Waterschappen, gemeenten en provincies dienen deze projecten in.

Een succesvol afgerond project uit de Erfgoeddeal is de Stadshaven Maassluis, waar in totaal 3,5 miljoen euro in is gestoken door de Erfgoeddeal, provincie en gemeente. Namens het IPO was gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (Overijssel) als portefeuillehouder erfgoed en ruimte aanwezig samen met Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media), zij bezochten het project.

Minister Jetten: ‘We hebben hier natuurlijk prachtig cultureel erfgoed, zoals binnenvaartschepen die de mooie geschiedenis van Nederland als varend land vertellen. Als we die willen behouden, moeten we ervoor zorgen dat dit soort cultureel erfgoed ook kan verduurzamen. Daarom werkt EZK nu samen met OCW in de Erfgoeddeal.’

Staatssecretaris Uslu: ‘In de haven van Maassluis komen industrieel, nautisch en historisch erfgoed samen. Hier gaan leefbaarheid en behoud van erfgoed hand in hand, en daarbij is er volop gebruikgemaakt van nieuwe technieken op het gebied van duurzaamheid. Een prachtig voorbeeld van wat de Erfgoeddeal kan doen. Daarom ben ik ook zo blij dat het ministerie van EZK en de Unie van Waterschappen vanaf nu meedoen.’

De Erfgoeddeal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van OCW, BZK, IenW en LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Sinds vandaag zijn daar dus ook het ministerie van EZK en de Unie van Waterschappen bij aangesloten.

Meer informatie over het programma staat op de website:

www.erfgoeddeal.nl