Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter
  • Home
  • Nieuws
  • Kennisplatform Circulaire Economie voor decentrale overheden

Kennisplatform Circulaire Economie voor decentrale overheden

20 september 2022 De Verschilmakers, het nieuwe kennisplatform van IPO, VNG, de Unie van Waterschappen en Circulaties. Een platform gemaakt door en voor decentrale overheden om in eigen organisatie, met regionale bedrijven en inwoners (consumenten) het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen die op de samenleving en decentrale overheden afkomen.
De Verschilmakers

Het platform biedt decentrale overheden, of organisaties die met hen samenwerken in de regio kennis op het gebied van bouw, landbouw, infrastructuur, bedrijven, inwoners en afval. Voor ambtenaren die willen weten HOE ze hun impact kunnen vergroten en hoe andere decentrale overheden dat al doen. Je vindt bijvoorbeeld doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, ambtenaren die vertellen hoe ze hun baanbrekende voorbeelden voor elkaar hebben gekregen en antwoorden op de meest gestelde vragen. Het helpt alle ambtenaren met:

  • Het vormen van (nieuw) beleid
  • Het creëren van een maatschappelijke uitvoeringsagenda's
  • Het inspireren en ondersteunen van collega’s om duurzaamheid te integreren in hun dagelijkse werkzaamheden.
  • Samenwerken met andere decentrale overheden om je eigen en gezamenlijke duurzame doelstellingen te behalen.

Steeds vaker beseffen we ons dat zonder een stevige inzet op circulaire economie, problemen als krimp van de (regionale) economie, verlies aan arbeidsplaatsen, klimaatverandering of biodiversiteitsverlies niet opgelost kunnen worden. Dat decentrale overheden daarin van cruciaal belang zijn bewijst de overdonderende hoeveelheid voorbeelden op het platform ‘de Verschilmakers’. Op het kennisplatform zijn mooie circulaire initiatieven, die al in praktijk gebracht worden, terug te vinden. Denk aan provincies die samen met gemeenten werken aan de voedseltransitie, door inwoners te activeren lokaal, seizoensgebonden of plantbased te eten en voedselverspilling tegen te gaan; provincies, gemeenten en waterschappen die gezamenlijk zorgen dat nieuwbouwwijken tenminste 50% minder drinkwater gaan gebruiken of de opzet van een fijnmazig bedrijvennetwerk met regionale gemeenten om kennisdeling, netwerk en financiële ondersteuning te bevorderen. Een platform om je volop door te laten inspireren!

Het platform is een vervolg op de lancering van het magazine en de podcastreeks ‘de Verschilmakers’ eerder dit jaar. Meer dan 400 professionals gaven zich al op om dit jaar ook het verschil te gaan maken en in te zetten op circulaire economie. Het platform geeft een overzicht van alle initiatieven van kennisinstellingen, platforms en experts op de 6 thema’s

Meld je via onderstaande button aan voor het platform

Aanmelden