Een windmolen in een weiland naast een sloot

Klimaatplannen kabinet bekend

26 april 2023 Vandaag zijn de aanvullende klimaatplannen van het kabinet bekend gemaakt. Hierin geeft het Rijk aan 55 tot 60% CO2-reductie te willen halen in 2030. Dit is nodig, omdat uit de doorrekeningen van PBL bleek dat de huidige maatregelen ontoereikend zijn.

Wij brengen onze kennis en ervaring in bij de nadere uitwerking van de voorstellen. We zullen daarbij vooral letten op zaken als de uitvoerbaarheid en de rol van de medeoverheden bij de uitvoering. 

Lees hier de kamerbrief