Scherm­Afbeelding 2022 08 24 Om 14.36.23
  • Home
  • Nieuws
  • Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade beëindigt werkzaamheden

Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade beëindigt werkzaamheden

24 augustus 2022 Op verzoek/na besluit van de gezamenlijke provincies beëindigt de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade na 5 jaar zijn werkzaamheden. De Adviesraad adviseert provincies over het voorkomen en bestrijden van faunaschade, het onderzoek daarnaar en faciliteerde provincies in het maatschappelijk debat daarover.

De Adviesraad bracht drie adviezen uit over het systeem van tegemoetkoming voor faunaschade, over de Faunabeheereenheden en over het ganzenbeleid. De adviezen leidden tot vervolgacties in de provincies; via het project “Uitwerking en praktijktest drempelsystematiek faunaschade” en een betere samenwerking met de faunabeheereenheden. Daarnaast  bestudeert een interprovinciale taakgroep momenteel de aanbevelingen uit het ganzenadvies.

Het werk van de Adviesraad zit nu in een afrondingsfase. Ondanks dat de doordachte en gedegen adviezen van de Adviesraad gewaardeerd worden, zien de provincies voor de toekomst geen maatschappelijk vraagstukken waar advisering door de Adviesraad als oplossing wordt gezien. De provincies hebben daarom besloten om het werk van de MARF niet voort te zetten. Zij bedanken de Adviesraad voor hun bijdrage aan de decentralisatie van het faunabeleid.

Meer info over faunazaken op de website van Bij12