Een vrouw met bouwhelm loopt langs een veld met zonnepanelen met windmolens op de achtergrond
  • Home
  • Nieuws
  • NPRES Foto: 35TWh hernieuwbare opwek in zicht, maar we zijn er nog niet

NPRES Foto: 35TWh hernieuwbare opwek in zicht, maar we zijn er nog niet

06 juli 2023 Vandaag is de NPRES foto gepubliceerd met de stand van zaken in de 30 RES-regio’s. Ook wordt vooruitgeblikt naar 2030 met advies voor de regio’s en de opdrachtgevers. De kernboodschap is: de 35 TWh hernieuwbare energie opwek op land in 2030 is haalbaar. Wel zijn er nog forse knelpunten voor het realiseren van het streefdoel van 55TWh hernieuwbare energie opwek op land in 2030. Deze moeten aangepakt worden. Netcongestie en netschaarste zijn voorbeelden van grote knelpunten. In de LAN zijn provincies hier al, samen met onder andere Rijk, netbeheerders en gemeenten, mee aan de slag.

Adviezen vanuit de RESsen? Blijf bijdragen aan de gelijkwaardige samenleving in de RES. Kijk vanuit de combinatie van opgaven op gebiedsniveau en vanuit een integraal toekomstperspectief in intensieve afstemming met partners; geef hier ook ruimte in aan bijvoorbeeld gemeenten. Verder is er een advies in het licht van de nieuwe provinciebesturen: er moet bijvoorbeeld gezorgd worden voor continuïteit tijdens formaties en opstart van colleges, met goede inwerkprogramma’s voor nieuwe bestuurders en volksvertegenwoordigers.

Edward Stigter, waarnemend voorzitter van de BAC-energie “Het is aan de nieuwe provincie besturen om door te pakken, er is soms meer mogelijk dan je denkt: wees creatief en doe het samen. We zijn er echt nog niet: er moet nog veel gebeuren om zoveel mogelijk van de 55TWh hernieuwbare opwek te realiseren. Hier zetten Provincies zich gezamenlijk met de RES-partners hard voor in: oplossen van knelpunten zodat de concrete uitvoering van de plannen voort kan gaan.”

 

Vind hier de foto