Whatsapp Image 2023 03 29 At 09.56.59 (1)

Ruimtelijke verkenning planbureau inspiratie voor de provincies

29 maart 2023 Het Planbureau voor de Leefomgeving presenteerde vandaag de Ruimtelijke Verkenning Nederland 2023. Tijdens de bijeenkomst werd de rapportage aangeboden aan gedeputeerde van de provincie Utrecht Huib van Essen die het namens de gezamenlijke provincies in ontvangst nam.

Gedeputeerde Van Essen: “Transities in onze leefomgeving hebben een lange adem nodig, dus behalve een keuze ook vasthoudendheid en consistent zijn. En het vraagt om integraal, samenhangend werken. Dat vraagt dan om ontschotting van middelen en regionale investeringsagenda’s”.

De PBL studies zijn behulpzaam voor de provincies. Zij zijn namelijk momenteel al volop aan de slag met de grote ruimtelijke vragen die er spelen. De scenario’s van het PBL bevatten veel inspiratie om het ruimtelijke proces in de provincies in positieve zin te voeden.  Met behulp van de scenario’s beantwoordt het PBL vier hoofdvragen:

  • Wat zijn de belangrijkste ruimtelijke opgaven voor Nederland tot 2050?
  • Hoe kan een toekomstbestendig Nederland mét omgevingskwaliteit er rond 2050 uitzien?
  • Via welke paden kunnen beleidsmakers hieraan werken?
  • Welke strategische beleidsboodschappen levert dit voor de komende jaren op?
    Wat kunnen de ‘kaderstellende’ ruimtelijke keuzes voor een toekomstig omgevingsbeleid zijn en hoe kan er worden omgegaan met onzekerheden?

  Rondom het herfstreces van dit jaar zullen de provincies hun ruimtelijk voorstel aanleveren bij het Rijk. Die ruimtelijke voorstellen zijn een belangrijke basis voor het nieuwe ruimtelijke rijksbeleid.

Lees hier de PBL stukken