Foto Nieuwsartikel 1 2 2024A
  • Home
  • Nieuws
  • Provincies en gemeenten dringen aan op minder specifieke uitkeringen

Provincies en gemeenten dringen aan op minder specifieke uitkeringen

01 februari 2024 Het aantal specifieke uitkeringen is de afgelopen jaren flink toegenomen voor zowel provincies als gemeenten. Een specifieke uitkering (SPUK) is een fonds voor decentrale overheden om specifiek beleid uit te voeren. Het nadeel van de SPUK is dat hiermee de beleidsvrijheid van decentrale overheden wordt ingeperkt. Daarnaast is de verantwoordings- en administratielast groot, wat zorgt voor hoge kostenstijgingen bij zowel gemeenten als provincies. In een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dringen de provincies en gemeenten opnieuw aan op het verminderen van het aantal SPUK's.
Meer weten Thema's

Te weinig tempo

Sinds het voorjaar van 2022 is de taskforce uitkeringsstelsel onder voorzitterschap van het ministerie van BZK gestart. Een van de belangrijkste doelen van deze taskforce is het verlagen van de administratieve- en verantwoordingslasten door het beperken van het aantal SPUK's. Om dit te regelen wil men de Financiële Verhoudingswet aanpassen. Het proces van deze wetswijziging zit echter nog in dezelfde beginfase als bij de start van de taskforce. Provincies en gemeenten maken zich grote zorgen over het tempo van het proces, kijkend naar de stappen die de wetswijziging nog moet doorlopen: Ministerraad bespreking, consultatie, Raad van State, behandeling Tweede- en Eerste Kamer. Het is bekend dat al deze stappen zorgvuldigheid en tijd vereisen. In de Kamerbrief van 25 maart 2022 koerst de minister op de ingang van de wetswijziging op 1 januari 2025. Dit lijkt op dit moment haast onhaalbaar.

"Gebruik het provinciefonds in plaats van alles en nog wat onder te brengen in dermate eng geoormerkte subsidies zodat wij meer bezig zijn met allerlei regeltjes, dan met het oplossen van de problemen." zei IPO-voorzitter Jaap Smit op het afgelopen IPO-Jaarcongres. 

 

Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De gezamenlijke provincies en gemeenten dringen in de onderstaande brief aan op het versnellen van het proces om de wet Financiële Verhoudingen te wijzigen. Provincies en gemeenten hopen hiermee zo snel mogelijk hun verantwoordings- en administratielast te verminderen.

lees de brief