Den Haag Header
  • Home
  • Nieuws
  • Provincies goed vertegenwoordigd in kabinet Rutte IV

Provincies goed vertegenwoordigd in kabinet Rutte IV

10 januari 2022 Het nieuwe kabinet begint met meer bestuurders vanuit decentrale overheden dan het vorige kabinet in 2017. Er treden namelijk vier gedeputeerden toe tot het kabinet Rutte IV. De ministers met provinciale roots hebben de dossiers: landbouw, natuur en voedselkwaliteit (Henk Staghouwer), natuur en stikstof (Christianne van der Wal) en binnenlandse zaken en koninkrijsrelaties (Hanke Bruins Slot). Tot slot is oud gedeputeerde nu staatssecretaris van defensie (Christophe van der Maat).

De keuze voor bestuurders met provinciale ervaring is wellicht ook logisch gezien de grote ambities van dit kabinet op wonen en bereikbaarheid; natuur, stikstof en landbouw en klimaat en energie. Provincies spelen een grote rol in deze thema’s. Het is de verantwoordelijkheid van provincies om te zorgen dat die veranderingen gebiedsgericht goed landen in de beperkte ruimte en in het maken van de moeilijke keuzes die daarbij horen; de provinciale rol in de ruimte. Het regeerakkoord is wisselend duidelijk over de provinciale rol en de (gebiedsgerichte) aanpak en welke financiële en interbestuurlijke afspraken daarbij horen. In samenwerking met het kabinet moeten we zorgen dat dat alsnog gebeurt.

Gemeenten

Ook vanuit gemeenten treden twee wethouders en een burgermeester toe tot het nieuwe kabinet. Daarmee komt ongeveer een kwart van de ploeg uit het gemeente- of provinciebestuur.