Een spaarpot die lijkt op een biggetje met geld eromheen
  • Home
  • Nieuws
  • Provincies rekenen op middelen voor projecten die nu van start kunnen

Provincies rekenen op middelen voor projecten die nu van start kunnen

25 oktober 2023 Minister Van der Wal maakte gisteren in een brief aan de kamer, over de voortgang van de provinciale gebiedsprogramma’s, bekend dat zij middelen beschikbaar wil stellen om projecten die meteen van start kunnen nu ook snel uit te laten voeren.

Minister Van der Wal maakte gisteren in een brief aan de kamer, over de voortgang van de provinciale gebiedsprogramma’s, bekend dat zij middelen beschikbaar wil stellen om projecten die meteen van start kunnen nu ook snel uit te laten voeren. Hoewel het transitiefonds nog op zich laat wachten, geeft zij aan geld beschikbaar te willen stellen voor deze projecten in de gebiedenaanpak. In de nieuwe versies van de  provinciale gebiedsprogramma’s, die volgend jaar verschijnen, worden de te nemen maatregelen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen verder uitgewerkt. Er staan al veel projecten klaar waar provincies en hun gebiedspartners nu al mee aan de slag willen. Daarvoor moet de 1,36 miljard hiervoor op de LNV begroting zo snel mogelijk vrijgegeven worden.

Projecten komen uit de gebieden, mensen rekenen op de overheid

De provincies hebben samen met de eerste versies van de gebiedsprogramma’s ook projecten ingediend die direct van start kunnen. Dit is de eerste opbrengst van de gebiedsprocessen. De middelen zijn nodig om voortgang te blijven houden. Er zit energie in de gebieden, die willen we behouden. Nu uitstellen van de verwachte gelden uit het transitiefonds kan het vertrouwen in de overheid schaden en zet de gebiedsaanpak onder druk. Om aan de doelen te kunnen werken en het behoud van vertrouwen is het daarom essentieel deze gebiedsprocessen voort te zetten en snel aan de slag te kunnen met de eerste projecten.

Laat 2024 geen verloren jaar zijn, zorg voor voldoende uitvoeringsgeld

Eerder riepen de provincies de minister al op om 2023 geen verloren jaar te laten zijn. Toen is 500 mln beschikbaar gesteld voor projecten. Nadat middelen hiervoor in eerste instantie op zich lieten wachten konden de provincies hiermee op gang komen. Het tempo dat nodig is, vraagt ook nu weer om middelen vanuit het Rijk om voortgang te kunnen blijven maken. De provincies zijn al lang aan de slag en hebben projecten voorgefinancierd in goed overleg met de minister. Provincies vertrouwen er wel op dat de voorgeschoten middelen ook vanuit het Rijk gedekt worden. De provincies vragen tevens aandacht voor de kosten voor de uitvoering.

Commitment tonen en vertrouwen terugwinnen

Gebiedsprocessen horen bij de provincies en vragen een langjarige investering in tijd, geld en zorgvuldigheid. Op die manier willen provincies concreet vorm geven aan de ontwikkeling van het landelijk gebied. Om daarin te slagen is ook het commitment van het rijk nodig dat de benodigde middelen en instrumenten beschikbaar komen. De financiering van de projecten die nu van start kunnen is daarin een essentiële stap.