Meerdere wolkenkrabbers die met elkaar verbonden zijn door datalijnen
  • Home
  • Nieuws
  • Provincies wapenen zich tegen toenemende dreiging van cyberaanvallen

Provincies wapenen zich tegen toenemende dreiging van cyberaanvallen

14 december 2023 Het aantal cyberaanvallen is de laatste jaren toegenomen. Organisaties kunnen zich beter beschermen tegen dergelijke aanvallen als ze goed geïnformeerd zijn over actuele dreigingen. Met het oog op nieuwe Europese cyberwetgeving zijn de provincies en de Vereniging Interprovinciaal Overleg daarom voornemens zich aan te sluiten bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), waardoor zij toegang krijgen tot actuele dreigingsinformatie over cyberaanvallen en ondersteuning bij incidenten.

De maatschappij digitaliseert in toenemende mate. Dit heeft veel voordelen, maar het kan een organisatie ook afhankelijk en daarmee kwetsbaar maken voor uitval. Provincies zijn hierin geen uitzondering. Denk bijvoorbeeld aan het beheren van brug- en sluiscomplexen die deel uitmaken van de vitale infrastructuur van Nederland. Er zijn de laatste jaren veel incidenten geweest waarbij organisaties aanzienlijke schade hebben geleden als gevolg van deze cyberaanvallen. Cyberveiligheid blijft daarom een belangrijk aandachtspunt.

Aansluiting bij het NCSC

Om de provincies weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen, hebben zij zich voorgenomen om zich aan te sluiten bij het Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) van het NCSC. Het NCSC gaat diensten leveren, waardoor provincies onder andere tijdig informatie over dreigende cyberaanvallen ontvangen. Deze digitale brandweer biedt ondersteuning in de vorm van advies, alerteren en coördinatie, wanneer een incident dreigt te gebeuren of tijdens en na afloop van een incident. Met de aansluiting op het CSIRT van het NCSC voldoen de provincies ook aan een belangrijk wettelijk vereiste uit de Europese Network and Information Security (NIS2)-richtlijn die momenteel onder coördinatie van de minister van Justitie en Veiligheid wordt omgezet in een nationale wet. Om aan deze Europese wetgeving te voldoen, moet deze samenwerking in oktober 2024 operationeel zijn.

Staatssecretaris voor Digitalisering en Koninkrijksrelaties

Ook de Staatssecretaris voor Digitalisering en Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, is verheugd met het nieuws dat de provincies zich aansluiten bij het NCSC. Op 14 december bezocht zij het bestuur van de gezamenlijke provincies om haar steun uit te spreken voor dit voorgenomen besluit.

“We moeten als Rijksoverheid en medeoverheden het goede voorbeeld geven, zoals ook staat in de Nederlandse Cybersecurity Strategie. De voorgenomen samenwerking tussen het NCSC en de provincies draagt bij aan de opgave die we als overheid hebben om de veiligheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein te vergroten.” Aldus   Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen”

“Met de aansluiting van de provinciale bestuurslaag op het Cyber Security Incident Response Team (NCSC) van het Nationaal Cyber Security Centrum krijgen provincies directe toegang tot dreigingsinformatie vanuit het NCSC. Een belangrijke stap in versterking van de cyberweerbaarheid van provincies!” zegt Saskia Boelema, gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant en portefeuillehouder digitalisering namens de gezamenlijke provincies.

ondertekening CSIRT

Provincies sluiten aan bij het Cyber Security Incident Response Team (CSIRT). Op de foto van links naar rechts: Saskia Boelema, Jaap Smit, Alexandra van Huffelen.