Een groep mensen slaat de handen op elkaar
  • Home
  • Nieuws
  • Reactie: burgerbetrokkenheid bij de energietransitie

Reactie: burgerbetrokkenheid bij de energietransitie

17 mei 2023 Het kabinet wil burgers beter betrekken bij de energietransitie en bij de klimaatopgave. De provincies onderstrepen het belang hiervan voor de maatschappelijke transitie binnen de klimaatopgave. We zijn blij met deze brief. Er zijn nu uitgangspunten geformuleerd waar niemand meer omheen kan. De open en actieve gesprekken die overheid, burgers en andere betrokken hiermee aangaan, juichen we toe. Inwoners moeten op tijd betrokken worden bij plannen in hun omgeving. En daarbij kunnen meedenken over hun eigen rol en verantwoordelijkheid in de transitie.

In de kamerbrief worden drie prioriteiten onderscheiden: de versterking van participatie bij beleidsontwikkeling op nationaal niveau, de versterking van participatie op decentraal niveau, en het versterken van burgerinitiatieven. En daarbinnen is gelukkig ook aandacht om lokaal eigendom bij projecten voor hernieuwbare energie op land te stimuleren.  Juist daarin kan de (rijks)overheid het goede voorbeeld geven. Jop Fackeldey, gedeputeerde en voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie Energie, ziet kansen bij het stimuleren van lokaal eigendom bij projecten voor hernieuwbare energie op land. “Het Rijk is aan zet. Laten we afspreken dat we dit ook gaan doen op rijkseigendommen.” Daarom roept hij het Rijk op om burgers en energiecoöperaties bij aanbestedingen echt in positie te brengen. Bijvoorbeeld door Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hiertoe opdracht te geven in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). “De provincies pakken graag een actieve rol bij de praktijkinvulling van burgerparticipatie bij de energietransitie en de klimaatopgaven”.

Lees hier de kamerbrief