Closeup On Fifty Euros Bank Notes 2022 11 10 07 56 36 Utc

Reactie Voorjaarsnota

02 mei 2023 De provincies hebben kennisgenomen van de Voorjaarsnota. We bestuderen de effecten van deze VJN voor de provincies en dan met name voor de financiering van onze wettelijke taken zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer, het beheer en onderhoud van infrastructuur en cultuur. We maken ons zorgen dat we hier lastige keuzes moeten maken.
Meer weten Thema's

Gelet op onze gezamenlijke verantwoordelijkheden, opgaven en de gedeelde visie op één overheid, betreuren de provincies dat de decentrale overheden – als gevolg van een structurele korting in het regeerakkoord - onderdeel zijn geworden van het Haagse onderhandelingsspel dat moet leiden tot een sluitende rijksbegroting. Deze korting wordt met deze Voorjaarsnota slechts gedeeltelijk ongedaan gemaakt.


De provincies blijven bij het kabinet aandringen op een stabiele en voorspelbare financiering van de decentrale overheden, die langjarig duidelijkheid en zekerheid voor gemeenten en provincies biedt.

Lees ook de reactie van de VNG

Lees de Voorjaarsnota hier