installateurs leggen zonnepanelen op het dak van een woning
  • Home
  • Nieuws
  • RES foto: Samen komen tot creatieve lokale oplossingen

RES foto: Samen komen tot creatieve lokale oplossingen

07 december 2023 Het doel van 35TWh duurzame energie-opwek voor 2030 is binnen bereik, maar het totaal RES-bod niet. Dit blijkt uit de foto (de tweejaarlijkse stand van zaken) van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES).

Portefeuillehouders RES vanuit het IPO, Huib van Essen & Henk Jumelet: “Provincies werken hard mee aan het realiseren van de RES plannen. We zijn permanent op zoek naar goede locaties voor opwek van wind en zon samen met gemeenten en waterschappen in overleg met belanghebbenden. Er zijn diverse uitdagingen. Het gaat dan onder meer om file op het stroomnet, maar ook om de impact van de concept milieunormen voor wind en nieuwe afspraken over de zonneladder. Dit vergt de komende tijd doorzettingskracht van provincies, gemeenten en Rijk om te komen tot creatieve lokale oplossingen.”

 

Meer informatie over de RES foto leest u hier.