The Hague Netherlands 8RH6MFN
  • Home
  • Nieuws
  • Rien Fraanje nieuwe directeur van het Interprovinciaal Overleg

Rien Fraanje nieuwe directeur van het Interprovinciaal Overleg

31 oktober 2022 Met ingang van 1 januari 2023 is de heer drs. M. J. Fraanje (Rien) de nieuwe directeur van de vereniging van gezamenlijke provincies. Het bestuur beslist positief op de voordracht van de selectiecommissie.

De heer Fraanje kwam als voorkeurskandidaat naar voren vanwege zijn grote Haagse netwerk. Hij werkte in het verleden regelmatig voor provinciale opdrachtgevers als consultant bij Berenschot. Hij is bekend met de grote opgaves waar provincies voor staan. Zijn ervaring met zowel de bestuurlijke als de ambtelijke kant van de provinciale opgaven is een belangrijke basis voor zijn benoeming. Tot 1 januari is de heer Fraanje nog in dienst als secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

De voorzitter van de gezamenlijke provincies Jaap Smit:” Nederland staat voor grote veranderingen. De provincies moeten vol aan de bak met die opgaves. Een goed opererende vereniging levert een bijdrage aan de rol die provincies kunnen spelen. Slim schakelen tussen het rijk en provincies zie ik Rien Fraanje doen. Ik verheug me op de samenwerking met Rien.”

Het IPO moest op zoek naar een nieuwe directeur toen Pieter Hilhorst op 1 juni afscheid nam. Met de benoeming van Rien Fraanje is de vereniging weer op sterkte.